Професор д.н. Митко Стойков

mitkostoykov@rndc.bg
+359 2 92 26 671
София

проф. д.н. Митко Русев Стойков

Директор на Институт за перспективни изследвания за отбрана

Информация за контакт

 • Служебен телефон: +359 292 26 671
 • Служебен факс: +359 292 26 671
 • Служебен имейл: mitkostoykov@mod.bg

Образование, научни степени, квалификация

 • 1975 г. - Политехническа гимназия
 • 1979 г. - Магистърска степен - „Инженер ДВГ“, НВУ „Васил Левски“
 • 1989 г. - Магистърска степен - „Военни науки“, ВАБТВ „Малиновски“, Русия
 • 2001 г. - Управление на отбраната, Военноморско училище, САЩ
 • 2005 г. - Магистърска степен - „Стратегическо управление на отбраната и въоръжените сили“ – Генералщабен курс, ВА „Г. С. Раковски“
 • 2004 г. – Научна и образователна степен „Доктор“ - „Военно-политически проблеми на сигурността”, ВА „Г. С. Раковски“
 • 2010 г. – Научна степен „Доктор на науките“ - “Национална сигурност”, ВА „Г. С. Раковски“
 • 2011 – Професор - „Национална сигурност”, ВА „Г. С. Раковски“
 • 2018 г. - Научна степен „Доктор на науките“ - „Социални, стопански и правни науки“, НВУ „Васил Левски“
 • Повече от 40 курса и специализации включително: Белгия, Германия, ЕС, Естония, Италия, Канада, Литва, НАТО, Норвегия, Полша, Португалия, Русия, САЩ, Турция, Украйна, Холандия, Чехия, и др.

Кариерно развитие

 1. Заместник-командир по техническата част на ТР
 2. Заместник – командир по техническата част на ТБ
 3. Заместник-командир по техническата част на МСП
 4. Заместник-командир по логистиката на МСП
 5. Началник на администрацията на Логистична бригада
 6. Началник на сектор „Управление на информацията“, МО
 7. Началник на сектор “Коалиции и кризи”, МО
 8. Държавен експерт, МО
 9. Началник на департамент „Трансформация“, Център НАТО за борба с тероризма, Анкара, Турция
 10. Директор на Център на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия
 11. Професор, ВА „Г. С. Раковски“
 12. Директор Институт за перспективни изследвания за отбраната

Публикации, научни интереси и управление на проекти

 • 10 монографии, над 100 студии, статии, доклади и изследвания в областите: Управление на кризи и извънредни ситуации, Управление на системата за национална сигурност, Стратегическо управление на отбраната и въоръжените сили, Управление на трансформацията на системата за национална сигурност, Тероризъм, антитероризъм, борба с тероризма, Институционална устойчивост и противодействие на хибридни заплахи, Управление на риска, Управление на информацията, Управление на знанията, Управление на промените, Стратегическа комуникация, Футурология, Стратегически преглед на сигурността и отбраната
 • Ръководство и участие в над 30 национални и съюзни научни проекта.

 

Професионални езикови умения

Английски език100%
Руски език80%
Френски език70%