Генерал – майор доктор Груди Иванов Ангелов

Началник на Военна академия „Г. С. Раковски“

Роден на 10.09.1965 год. в гр. Хасково

Образование

1983 Завършва Математическа гимназия в гр. Хасково
1983 – 1987 ВНВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново
1994 – 1996 Военна академия „Г.С.Раковски” – гр. София
2006 – 2007 Сухопътен колеж по отбраната на САЩ – Карлайл, Пенсилвания, САЩ (генерал-щабна академия) – Магистратура по „Стратегически науки“
2018 Придобива докторска степен с дисертация на тема „Концептуален модел на системата Държавност-Сигурност“ в професионална област 9.1 Национална сигурност в следдипломно обучение по Национална сигурност, Университет по библиотекознание и информационни технологии, София

 

Военна кариера

1987 – 1988 Командир на мотострелкови взвод в 49 МСП – Симеоновград
1988 – 1991 Командир на мотострелкова рота в 49 МСП – Симеоновград
1991 – 1993 Началник на щаба на мотострелкови батальон в 49 МСП – Симеоновград
1993 – 1994 Началник на щаба на мотострелкови батальон в 22 МСП – Харманли
1996 – 2000 Заместник-началник на щаба на 22 МСП – Харманли
2000 – 2001 Началник на щаба на 49 МСП – Симеоновград
04.2001 – 09.2001 Изпълняващ длъжността Командир на 49 МСП – Симеоновград
2001 – 2003 Командир на пехотен батальон – Стара Загора
2003 – 2006 Командир на механизиран батальон – Стара Загора
2007 – 2008 Заместник-командир на 9 Бронетанкова бригада – София
2008 – 2010 Началник на щаба на 9 Бригаден щаб – София
2010 – 2013 Обединено командване на силите на НАТО в Неапол, Италия
2010 – 05. 2012 Началник на екип от съветници към НЩ на Обединеното командване на силите на НАТО в Неапол, Италия
05.2012 – 02.2013 Началник на отдел „Управление на бизнес-процесите“
02.2013 – 09.2013 Началник на отдел „Доктрини и поуки от практиката“ в Обединеното командване на силите на НАТО в Неапол, Италия
2013 – 2015 Началник на отдел „Бойна подготовка“ в командването на Сухопътните войски
2015 – 2016 Командир на 61-ва Стрямска механизирана бригада – Карлово
2016 Началник на Военна академия „Г. С. Раковски” – София

Участие в мисии

2003 – 2004 Заместник-национален представител на 1 Български контингент в Ирак – участие в операция „Иракска свобода“

Допълнителна квалификация

1991 Курс за НЩ и командири на мотострелкови батальони
1992 Курс за предни авионасочвачи
2001 Езиков курс „Английски език“ в НВУ – Велико Търново
2005 Езиков курс „Английски език“ – Йорк, Великобритания
2005 Курс за действия в среда различна от война – Кьонингсберг, Австрия
2011 Участие в семинар за висши офицери на НАТО – Рига, Латвия
2012 Курс за старши офицери за планиране операции на НАТО – в училището на НАТО в Оберамергау, Германия

Публикации

  1. Предизвикателствата пред ЕС и НАТО в контекста на радикализацията, тероризма и миграцията – Международна научна конференция 11-12.04.2018 г. – Първа част.
  2. Стратегически подходи към прегледа на сигурността и отбраната – списание „Военен журнал“ 1-2/2019.
  3. Ролята на човешкия фактор за осигуряване на въздушния суверенитет на страната. / Небходима достатъчност за осигуряване на въздушния суверенитет на България и ролята на човешкия фактор – Сборник доклади от годишна научна конференция на факултет „Национална сигурност и отбрана“ на ВА „Г.С.Раковски“ 2018 г.
  4. Базова концепция за национална мощ / Съвременни предизвикателства пред сигурността и отбраната – Сборник доклади от годишна научна конференция на факултет „Национална сигурност и отбрана“ на ВА „Г.С.Раковски“ 2018 г.
  5. Приложение на историческия подход при изследване на националната мощ – списание „Военен журнал“ 2/2018 г.
  6. Кибервойна –аспекти на сигурността при управление на силите и оръжията /Българска военна мисъл, ISSN 2603-3550, април 2018 г.
  7. Развитие на оперативната структура на НАТО след края на Студената война – списание „Военен журнал“ 1/2018 г.

Награди

2004 Награден знак за вярна служба под знамената – ІІІ степен
2013 “10 години България в НАТО” медал за принос към НАТО
2015 Награден знак за отлична служба І степен
2017 Награден знак за вярна служба I степен
2018 Награден знак за вярна служба под знамената – I степен
2018 Пушка
Други награди и грамоти

Произвеждане в звания

1987 Лейтенант
1990 Старши лейтенант
1994 Капитан
1997 Майор
2000 Подполковник
2008 Полковник
2015 Бригаден генерал
2016 Генерал-майор

Владеене на чужди езици

Английски STANAG 6001 (4 – 4 – 3+ – 3+), Испански (B1), Италиански и Руски.

Семейно положение

Женен с две деца