Генерал–майор доктор Груди Иванов Ангелов

Началник на Военна академия „Г. С. Раковски“

Роден на 10.09.1965 год. в гр. Хасково

Образование

1983 Завършва Математическа гимназия в гр. Хасково
1983 – 1987 ВНВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново
1994 – 1996 Военна академия „Г.С.Раковски” – гр. София
2006 – 2007 Сухопътен колеж по отбраната на САЩ – Карлайл, Пенсилвания, САЩ (генерал-щабна академия) – Магистратура по „Стратегически науки“
2018 Придобива докторска степен с дисертация на тема „Концептуален модел на системата Държавност-Сигурност“ в професионална област 9.1 Национална сигурност в следдипломно обучение по Национална сигурност, Университет по библиотекознание и информационни технологии, София

Военна кариера

1987 – 1988 Командир на мотострелкови взвод в 49 МСП – Симеоновград
1988 – 1991 Командир на мотострелкова рота в 49 МСП – Симеоновград
1991 – 1993 Началник на щаба на мотострелкови батальон в 49 МСП – Симеоновград
1993 – 1994 Началник на щаба на мотострелкови батальон в 22 МСП – Харманли
1996 – 2000 Заместник-началник на щаба на 22 МСП – Харманли
2000 – 2001 Началник на щаба на 49 МСП – Симеоновград
04.2001 – 09.2001 Изпълняващ длъжността Командир на 49 МСП – Симеоновград
2001 – 2003 Командир на пехотен батальон – Стара Загора
2003 – 2006 Командир на механизиран батальон – Стара Загора
2007 – 2008 Заместник-командир на 9 Бронетанкова бригада – София
2008 – 2010 Началник на щаба на 9 Бригаден щаб – София
2010 – 2013 Обединено командване на силите на НАТО в Неапол, Италия
2010 – 05. 2012 Началник на екип от съветници към НЩ на Обединеното командване на силите на НАТО в Неапол, Италия
05.2012 – 02.2013 Началник на отдел „Управление на бизнес-процесите“
02.2013 – 09.2013 Началник на отдел „Доктрини и поуки от практиката“ в Обединеното командване на силите на НАТО в Неапол, Италия
2013 – 2015 Началник на отдел „Бойна подготовка“ в командването на Сухопътните войски
2015 – 2016 Командир на 61-ва Стрямска механизирана бригада – Карлово
2016 Началник на Военна академия „Г. С. Раковски” – София

Участие в мисии

2003 – 2004 Заместник-национален представител на 1 Български контингент в Ирак – участие в операция „Иракска свобода“

Допълнителна квалификация

1991 Курс за НЩ и командири на мотострелкови батальони
1992 Курс за предни авионасочвачи
2001 Езиков курс „Английски език“ в НВУ – Велико Търново
2005 Езиков курс „Английски език“ – Йорк, Великобритания
2005 Курс за действия в среда различна от война – Кьонингсберг, Австрия
2011 Участие в семинар за висши офицери на НАТО – Рига, Латвия
2012 Курс за старши офицери за планиране операции на НАТО – в училището на НАТО в Оберамергау, Германия
2020-2021 Курс на високо ниво „Обща политика за сигурност и отбрана“ (CSDP HLC)

Председател на:

1. Управителния съвет на Сдружение „Единение“
2. Управителния съвет на Сдружение „Училищно настоятелство при СУ „Иван Вазов“ гр. Стара Загора“
3. Инициативния комитет по повод тържественото отбелязване на 200 години от рождението на Георги Стойков Раковски

Член на:

1. Управителния съвет на Консорциума на военните академии и институтите за изследване на сигурността
2. Управителния съвет на Съвета на Ректорите на висшите училища
в Република България
3. Управителния съвет на Индустриален клъстер Електромобили
4. Управителния съвет на Консорциума „Партньорство за мир“

Публикации

 1. Предизвикателствата пред ЕС и НАТО в контекста на радикализацията, тероризма и миграцията. – В: Сборник от доклади от Международна научна конференция на Военна академия “Г. С. Раковски” 11-12.04.2018 г., Първа част, с. 7-15, ISBN 978-619-7478-18-1. Достъпно на: http://rnda.armf.bg/wp/wp-content/uploads/2019/ 05/K-2018-1.pdf
 2. Ангелов, Г., Стойков, М. Стратегически подходи към прегледа на сигурността и отбраната. – В: сп. „Военен журнал“ 1-2/2019, с. 5-16, ISSN 2534-8388.
 3. Ролята на човешкия фактор за осигуряване на въздушния суверенитет на страната. – В: Сборник доклади от научна конференция „Необходима достатъчност за осигуряване на въздушния суверенитет на България и ролята на човешкия фактор” на факултет „Национална сигурност и отбрана“ на ВА „Г.С. Раковски“ 2018 г., стр. 5-11, ISBN 978-619-7478-10-5. Достъпно на: https://rndc.bg/wp-content/uploads/2020/01/BBC-2018.pdf
 4. Ангелов, Г., Денчев, С. Базова концепция за национална мощ. – В: Сборник доклади от годишна научна конференция на факултет „Национална сигурност и отбрана“ на ВА „Г. С. Раковски“ 2018 г. „Съвременни предизвикателства пред сигурността и отбраната”, с. 13-19, ISBN 978-619-7478-05-1. Достъпно на: http://rnda.armf.bg/wp/wp-content/uploads/2019/03/FNSO-2018-1.pdf.
 5. Ангелов, Г., Б. Медникаров. Приложение на историческия подход при изследване на националната мощ. – В: сп. „Военен журнал“ 2/2018, с. 9-21, ISSN 2534-8388.
 6. Кибер война –аспекти на сигурността при управление на силите и оръжията. – В: сп. „Българска военна мисъл” 1/2018, ISSN 2603-3550.
 7. Развитие на оперативната структура на НАТО след края на Студената война. – В: сп.„Военен журнал“ 1/2018 г., с. 5-14, ISSN 2534-8388.
 8. Angelov, G., Tashkov, D., Enev, E.Training of Trainers at Operational and Strategic Level. In:, International Conference Knowledge Based Organization, 2019,Vol. XXV, No 1, 14-19. Sciendo. Достъпно на: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/kbo.2019.25.issue-1/kbo-2019-0002/kbo-2019-0002.pdf
 9. Ангелов, Г., Стойков, М. Всеобхватен подход към стратегическия преглед на сигурността и отбраната на Република България. – В: сп. „Военен журнал“ 4/2019, с. 88-93, ISSN 0861-7392 (print); ISNN 2534-8388 (online).
 10. Ньойският договор и въздействието му върху националната мощ на България. / The treaty of Neuilly and its impact on the national power of Bulgaria. – В: сп. „Публични политики.bg”. Сигурност – тематичен брой, 11, бр. 2/2020. ISSN 1314-2313. Достъпно на: http://ejpp.eu/index.php/ejpp/article/view/349
 11. Ангелов, Г. Монография. Държавност – национална сигурност. Военно издателство, издател, 2020. ISBN 978-954-509-581-8, София, 2020, 128 с.

Награди

2004 Награден знак за вярна служба под знамената – ІІІ степен
2013 “10 години България в НАТО” медал за принос към НАТО
2015 Награден знак за отлична служба І степен
2017 Награден знак за вярна служба I степен
2018 Награден знак за вярна служба под знамената – I степен
2018 Пушка
Други награди и грамоти

Произвеждане в звания

1987 Лейтенант
1990 Старши лейтенант
1994 Капитан
1997 Майор
2000 Подполковник
2008 Полковник
2015 Бригаден генерал
2016 Генерал-майор

Владеене на чужди езици

Английски STANAG 6001 (4 – 4 – 3+ – 3+), Испански (B1), Италиански и Руски.

Семейно положение

Женен с две деца