Генерал–майор доктор Груди Иванов Ангелов

Началник на Военна академия „Г. С. Раковски“

Роден на 10.09.1965 год. в гр. Хасково

Образование

1983 Завършва Математическа гимназия в гр. Хасково
1983 – 1987 ВНВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново
1994 – 1996 Военна академия „Г.С.Раковски” – гр. София
2006 – 2007 Сухопътен колеж по отбраната на САЩ – Карлайл, Пенсилвания, САЩ (генерал-щабна академия) – Магистратура по „Стратегически науки“
2018 Придобива докторска степен с дисертация на тема „Концептуален модел на системата Държавност-Сигурност“ в професионална област 9.1 Национална сигурност в следдипломно обучение по Национална сигурност, Университет по библиотекознание и информационни технологии, София

Военна кариера

1987 – 1988 Командир на мотострелкови взвод в 49 МСП – Симеоновград
1988 – 1991 Командир на мотострелкова рота в 49 МСП – Симеоновград
1991 – 1993 Началник на щаба на мотострелкови батальон в 49 МСП – Симеоновград
1993 – 1994 Началник на щаба на мотострелкови батальон в 22 МСП – Харманли
1996 – 2000 Заместник-началник на щаба на 22 МСП – Харманли
2000 – 2001 Началник на щаба на 49 МСП – Симеоновград
04.2001 – 09.2001 Изпълняващ длъжността Командир на 49 МСП – Симеоновград
2001 – 2003 Командир на пехотен батальон – Стара Загора
2003 – 2006 Командир на механизиран батальон – Стара Загора
2007 – 2008 Заместник-командир на 9 Бронетанкова бригада – София
2008 – 2010 Началник на щаба на 9 Бригаден щаб – София
2010 – 2013 Обединено командване на силите на НАТО в Неапол, Италия
2010 – 05. 2012 Началник на екип от съветници към НЩ на Обединеното командване на силите на НАТО в Неапол, Италия
05.2012 – 02.2013 Началник на отдел „Управление на бизнес-процесите“
02.2013 – 09.2013 Началник на отдел „Доктрини и поуки от практиката“ в Обединеното командване на силите на НАТО в Неапол, Италия
2013 – 2015 Началник на отдел „Бойна подготовка“ в командването на Сухопътните войски
2015 – 2016 Командир на 61-ва Стрямска механизирана бригада – Карлово
2016 Началник на Военна академия „Г. С. Раковски” – София

Участие в мисии

2003 – 2004 Заместник-национален представител на 1 Български контингент в Ирак – участие в операция „Иракска свобода“

Допълнителна квалификация

1991 Курс за НЩ и командири на мотострелкови батальони
1992 Курс за предни авионасочвачи
2001 Езиков курс „Английски език“ в НВУ – Велико Търново
2005 Езиков курс „Английски език“ – Йорк, Великобритания
2005 Курс за действия в среда различна от война – Кьонингсберг, Австрия
2011 Участие в семинар за висши офицери на НАТО – Рига, Латвия
2012 Курс за старши офицери за планиране операции на НАТО – в училището на НАТО в Оберамергау, Германия

Член на:

1. Управителния съвет на Консорциума на военните академии и институтите за изследване на сигурността.
2. Управителния съвет на Съвета на Ректорите на висшите училища
в Република България.
3. Управителния съвет на Индустриален клъстер Електромобили.

Публикации

 1. Предизвикателствата пред ЕС и НАТО в контекста на радикализацията, тероризма и миграцията. – В: Сборник от доклади от Международна научна конференция на Военна академия “Г. С. Раковски” 11-12.04.2018 г., Първа част, с. 7-15, ISBN 978-619-7478-18-1. Достъпно на: http://rnda.armf.bg/wp/wp-content/uploads/2019/ 05/K-2018-1.pdf
 2. Ангелов, Г., Стойков, М. Стратегически подходи към прегледа на сигурността и отбраната. – В: сп. „Военен журнал“ 1-2/2019, с. 5-16, ISSN 2534-8388.
 3. Ролята на човешкия фактор за осигуряване на въздушния суверенитет на страната. – В: Сборник доклади от научна конференция „Необходима достатъчност за осигуряване на въздушния суверенитет на България и ролята на човешкия фактор” на факултет „Национална сигурност и отбрана“ на ВА „Г.С. Раковски“ 2018 г., стр. 5-11, ISBN 978-619-7478-10-5. Достъпно на: https://rndc.bg/wp-content/uploads/2020/01/BBC-2018.pdf
 4. Ангелов, Г., Денчев, С. Базова концепция за национална мощ. – В: Сборник доклади от годишна научна конференция на факултет „Национална сигурност и отбрана“ на ВА „Г. С. Раковски“ 2018 г. „Съвременни предизвикателства пред сигурността и отбраната”, с. 13-19, ISBN 978-619-7478-05-1. Достъпно на: http://rnda.armf.bg/wp/wp-content/uploads/2019/03/FNSO-2018-1.pdf.
 5. Ангелов, Г., Б. Медникаров. Приложение на историческия подход при изследване на националната мощ. – В: сп. „Военен журнал“ 2/2018, с. 9-21, ISSN 2534-8388.
 6. Кибер война –аспекти на сигурността при управление на силите и оръжията. – В: сп. „Българска военна мисъл” 1/2018, ISSN 2603-3550.
 7. Развитие на оперативната структура на НАТО след края на Студената война. – В: сп.„Военен журнал“ 1/2018 г., с. 5-14, ISSN 2534-8388.
 8. Angelov, G., Tashkov, D., Enev, E.Training of Trainers at Operational and Strategic Level. In:, International Conference Knowledge Based Organization, 2019,Vol. XXV, No 1, 14-19. Sciendo. Достъпно на: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/kbo.2019.25.issue-1/kbo-2019-0002/kbo-2019-0002.pdf
 9. Ангелов, Г., Стойков, М. Всеобхватен подход към стратегическия преглед на сигурността и отбраната на Република България. – В: сп. „Военен журнал“ 4/2019, с. 88-93, ISSN 0861-7392 (print); ISNN 2534-8388 (online).
 10. Ньойският договор и въздействието му върху националната мощ на България. / The treaty of Neuilly and its impact on the national power of Bulgaria. – В: сп. „Публични политики.bg”. Сигурност – тематичен брой, 11, бр. 2/2020. ISSN 1314-2313. Достъпно на: http://ejpp.eu/index.php/ejpp/article/view/349
 11. Ангелов, Г. Монография. Държавност – национална сигурност. Военно издателство, издател, 2020. ISBN 978-954-509-581-8, София, 2020, 128 с.

Награди

2004 Награден знак за вярна служба под знамената – ІІІ степен
2013 “10 години България в НАТО” медал за принос към НАТО
2015 Награден знак за отлична служба І степен
2017 Награден знак за вярна служба I степен
2018 Награден знак за вярна служба под знамената – I степен
2018 Пушка
Други награди и грамоти

Произвеждане в звания

1987 Лейтенант
1990 Старши лейтенант
1994 Капитан
1997 Майор
2000 Подполковник
2008 Полковник
2015 Бригаден генерал
2016 Генерал-майор

Владеене на чужди езици

Английски STANAG 6001 (4 – 4 – 3+ – 3+), Испански (B1), Италиански и Руски.

Семейно положение

Женен с две деца