h.dobreva@rndc.bg
02 26581

Главен асистент д-р Христина Добрева

Главен асистент в „Иновации, платформи в образованието и квалификацията“ на „Институт за перспективни изследвания на отбраната“

Образование

 • ноември 2009- Доктор по национална и международна сигурност, Организация и управление извън сферата на материалното производство, УНСС
 • юли 2007, Магистър по Международни отношения, УНСС
 • септември 2006, Магистър по Политология, Университет Саймън Фрейзър, Канада

Дисертация

 • Класификационната логика в дискусията за разширяване на съдържанието и определянето на категорията “сигурност” в науката за международните отношения (проблемът в дефинирането като различна логика между гъвкавост и стабилност)

Курсове

 • Сертификат за завършване на курс по хибридно обучение, Общност за обучение и университет Атабаска, 19 април-16 май 2020
 • Сертификат по преговори, Канадски международен институт по приложни преговори, март 2017
 • Сертификат за посещаване на семинар на тема „Преговори за международен мир и сигурност”, УНИТАР, ООН, септември 2009
 • Сертификат за посещаване на семинар за подготовка на международни асистент-преподаватели, Университет Саймън Фрейзър, Канада, 2004

Професионален опит

 • Март 2020- Асистент, Военна академия „Георги Раковски,“ Институт „Перспективни изследвания за отбраната,“ Научна секция „Иновации, платформи в образованието и квалификацията“
 • февруари 2016-март 2020 Лингвист, Полигон „Ново село”
 • април 2013-февр.2016 Екскурзовод, Художествена галерия-Сливен
 • февр. 2015-юли 2015 Лектор-Счетоводство на туристическото предприятие, ТУ и колеж-Сливен към ТУ-София
 • май-юни 2010 , юни-авг. 2009, апр.-окт.2008 Асистент изследвания, Университет Атабаска-Канада
 • май-окт.2005, май-юли 2006 Асистент изследвания, Катедра по политология и Катедра по икономика, Университет Саймън Фрейзър, Канада
 • септ.2004-апр. 2006 Асистент преподавател-Увод в политиката и управлението и Увод в международната политика, Университет Саймън Фрейзър, Канада

Публикации

 • Рискове на „рефлексивната модерност” и влиянието и при отгвора на хибридни заплахи, стр.93-101, сп. „Българска наука,” май 2020
 • „Социалният туризъм-българският вариант”, Конференция с международно участие на ТУ-Сливен, 26-28 юни 2015г, Известия на съюза на учените-Сливен, том 29, книга 2, 2015г., стр.60-63
 • „Tourism and Terrorism: The Case of Bulgaria”, Конференция на Тракийски университет Стара Загора, 19-20 май 2015, Trakia Journal of Sciences, Volume13, Supplement 1, p.107-114, 2015
 • “State-building and Boundaries in a Multi-cultural Environment,” Poster Group: Contested Boundaries: Transnationalism versus Sovereignty, APSA 2014 Annual Meeting-Politics after the Digital Revolution, Washington, DC, August 28-31 2014
 • „Класическа категоризация и концептуална иновация-теоретична рамка за анализ на понятието сигурност, комбинираща сигурност и развитие”, сп. Международни отношения, N5-6, 2009

Езикови познания

 • английски и испански език