d.borimechkova@rndc.bg

Диана БОРИМЕЧКОВА

Старши преподавател по руски език

Биография

Интересите ѝ са в областта на теорията и практиката на чуждоезиковото обучение, използването на информационни технологии в обучението по чужд език, методиката на преподаване на български език на чужденци, странознание и лингвокултурология, съставяне и разработване на тестове и учебни ресурси.

Има богат практически опит в областта на писмения и устния превод, коригирането и редактирането на текстове в различни сфери, както и познания в сферата на деловата кореспонденция и изготвянето на текстове и документи.

Образование

 

2016-2017:     Курс за професионална квалификация „Учител по английски език“

Факултет „Класически и нови филологии“

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

1988-1994:      Магистър по руска, испанска и българска филология

Специалност “Руски език и литература. Преводач и преподавател“

Втора специалност: испански език

Втора специалност: български език и литература

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Професионално развитие

 

от 2017:                      старши преподавател по руски език и български език за чужденци

                                     Военна академия „Г.С.Раковски“

 

2013 –2014:                хоноруван преподавател по руски език

                                      Военна академия „Г.С.Раковски“

 

2003 – 2017:               сътрудник/ експерт

                                      Администрация на президента на Република България

 

2005 – 2012:               координатор проекти и административен директор

                                       Фондация „Ценности“, София

 

2002–2003:                 учител по испански език

                                        145 СОУ „Симеон Радев“, София

 

1999-2001:                  специалист/ експерт/ преводач

                                      Администрация на президента на Република България

 

1994-1999:                  главен специалист, секретар и преводач

                                      Генералщабен факултет, Военна академия „Г.С.Раковски“

 

1993-1994                   учител по руски език

                                     32 СОУ „Св. Кл. Охридски“, София