Доставка на перилни и почистващи препарати, и консумативи за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“

НаименованиеОписание
НомерСИ-29-1597
Дата на публикуване02.05.2018 г.
НаименованиеДоставка на перилни и почистващи препарати, и консумативи за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“
Вид на процедуратапо реда на чл. 20, ал. 4, т.3 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на оферти10.05.2018 г., 17:00 часа
Дата и час на отваряне на офертите11.05.2018 г., 11.00 часа
МястоБрифинг залата на Военна академия „Г. С. Раковски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82
Лице за контактДавид Василев – тел. +359 29226682
ДокументацияПокана за участие
Образец № 1
Образец № 2 и espd-request.zip
Образец № 3
Образец № 4
Образец № 5
Образец № 6
Образец № 7
Образец № 8
Образец № 9
Указания ЕЕДОП
Образец № 10 – Договор-проект
Приложение № 4 към проекта на договора
Протокол № 1
Съобщение, публикувано на 28.05.2018 г.
Протокол № 2
Протокол № 3
Договор
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4
Изтеглете документацията