Достойна инициатива за почитане на паметта на загиналите в Ирак български военнослужещи

Четете в днешния брой 18 на армейския вестник за достойната инициатива за почитане на паметта на загиналите в Ирак български военнослужещи, но и се включете в нея, като дарите средства!