Предаването „Памет без давност“ с участието на историка от Военна академия „Г. С. Раковски“ гл. ас. д-р Стоян Николов

Гледайте предаването „Памет без давност“ от 4 септември 2021 г., в което взе участие историкът от Военна академия „Г. С. Раковски“ гл. ас. д-р Стоян Николов! То е посветено на освобождението на Добрич през септември 1916 г.


Част 1


Част 2