Среща между началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов и Мауран Аийаш, заместник-завеждащ дипломатическата мисия на Ислямска република Пакистан в Република България

Среща между началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов и Мауран Аийаш, заместник-завеждащ дипломатическата мисия на Ислямска република Пакистан в Република България се проведе току-що. Присъства и полковник Мухамад Аслам, аташе по отбраната.
Целта на посещението е да се обсъдят възможности за сътрудничество в сферата на образованието между двете държави.