Във Военна академия „Г. С. Раковски“ връчиха пагоните на повишени в звание офицери

В тържествена обстановка днес началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов връчи пагоните на повишените в звание „подполковник“ офицери:

  • майор Йордан Петков;
  • майор Димо Гинев;
  • майор Валентин Георгиев.

Честито, колеги!