Военна академия „Г. С. Раковски“ е най-старото военно висше училище в България.

Създадена е със Закон на 1 март 1912 г., приет от 15-то Народно събрание.

Докторски програми

Военна академия е акредитирана по 10 докторски програми в няколко области на висшето образование.  

Подробности

Магистърски програми

 Военна академия предлага обучение по три професионални направления: „Национална сигурност“, „Военно дело“ и „Психология“. 

Вижте кои

Бакалавърски програми

Във Военна академия може да специализирате по новата бакалавърска програма в областта на Националната сигурност. 

Прочети повече

Квалификационни курсове

Във  Военна академия „Г. С. Раковски“ редовно се провеждат над 100 курса за повишаване на квалификацията, може да ги намерите в регистъра на курсовете. 

Подробности
Президент
Бивш министър
Слушател
Студент

Аз съм възпитаник на Военна академия

Военната Алма матер е не само уникална научно-образователна институция. Като неин възпитаник съм горд да отбележа, че тя е и школа по родолюбие. Закономерен е поривът да се опази пламъкът на гордостта и обичта към Родината, като бъдат съхранени живи нейните символи.В тази връзка академията се превръща в трибуна на родолюбието и пазител на националните цености.

Военна академия е най-старото учебно заведение в България

Ние, не само политиците, а и хората като Вас – от ръководния, преподавателския и научния състав на висшите ни училища, самите студенти и докторанти, хората обществени дейци – всички ние днес трябва да се стремим да надграждаме характера си, да се целим нависоко, да не се сломяваме лесно и да имаме енергията да бъдем носители на лидерски дух, на общественозначими мнения, на силен и горд нрав, на традиции, на родолюбиви ценности и устои на българщината. Младите трябва да имат пътеводна светлина, проправен път и най-вече стойностен пример, който да следват, и ние сме длъжни да им го предадем – както и те на идващите след тях.

Какво е да си слушател във Военна академия?

Аз мисля, че всеки, който прекрачва портала, входа на Военна академия, няма начин да не ги изпитва. Самите сгради, ходейки по алеите, те са запазили духа на нашите предци. Така че аз смятам, че който се е посветил на тази професия – да бъде офицер, то няма начин да не ги изпитва, защото по принуда не се става офицер. Ти трябва да го желаеш, трябва да си посветен на държавата.

Защо избрах да бъда студент във Военна академия?

В хода на своето историческо развитие Военна академия успя да се утвърди като най-значимата институция за военното образование в страната. Нейният авторитет е признат не само национално, но и далеч извън границите на родината. Изразявам своето дълбоко уважение към ръководството и преподавателския състав на академията, които благодарение на своята всеотдайност и последователност, безспорен професионализъм и компетентност, обучават и възпитават висококвалифицирани кадри за нуждите на въоръжените сили. Създават млади лидери, военнослужещи и цивилни, способни ефективно да управляват въоръжените сили и всички елементи на националната сигурност и отбрана, да участват пълноценно във военни операции, както и да изпълняват хуманитарни, миротворчески и всякакви други задачи.