Oxford National Conference 2023

На 13.05.2023 г. се проведе Националната конференция на издателство „Оксфорд“, която е значимо ежегодно методическо събитие за преподавателите по английски език. Програмата включваше презентации, свързани с личностното развитие и стимулирането на дискусията в час по английски език. Те бяха изнесени от Гарет Дейвис и Ерика Осват – експерти по методика на чуждоезиковото обучение с голям преподавателски стаж. Презентациите им провокираха активното включване на участниците и дадоха полезни насоки и конкретни задачи за разчупване на атмосферата в клас и за стимулиране на дискусии. Организаторите подариха по един комплект учебници и работни тетрадки от системата Solutions за ниво А1, А2 и Б1.1.
В конференцията участваха доц. д-р Валентина Георгиева, д-р Анелия Христова, д-р Живко Христов, ст. преподавател Даниела Въчева и ст. преподавател Юлиана Славчева от катедра „Езиково обучение“.