Започна защитата на дипломните работи на слушателите от специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“

Започна защитата на дипломните работи на слушателите от специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ във Военна академия „Г. С. Раковски“.

Първи са офицерите от специализация „Логистика“- задочна форма на обучение.