„Ден на отворените врати“ във Военна академия „Г. С. Раковски“ има всяка сряда – от 13 до 16 часа

Вход и изход: бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82.

Заповядайте!