Началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов наблюдава заключителния етап на учението „Ответен удар 21“