„Денят на отличниците“!

Тържественият акт по връчване на дипломите на випускниците-студенти, успешно завършили магистърските програми във факултет „Командно-щабен“, випуск „Георги Стойков Раковски“ – II-а смянасе състоя при стриктно спазване на мерките срещу COVID-19 днес!

Деканът на факултет „Командно-щабен“ полковник проф. д-р Емил Енев връчи дипломите на магистрите от специалности на ФКЩ, на входа на „беседката на княз Борис“ в прекрасния парк на Военна академия „Г. С. Раковски“!

Честито, колеги! Здраве и успешна реализация занапред!