Новата учебна 2021-2022 година за студентите във Военна академия „Г. С. Раковски“ ще бъде открита на 4 октомври

Обучаемите* са поканени на плаца в 8:00 ч за сформиране на учебните групи**, обозначени с табелки – с надпис на специалността и формата на обучение.

Следва начален инструктаж в парка. Очаква се слънчево време с температура на въздуха около 20 градуса. Съобразете облеклото си с атмосферните условия на открито.

Церемонията по откриване на учебната година ще започне в 10:00 ч. пак там, със слово на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ – генерал-майор д-р Груди Ангелов.

Умоляваме студентите*** и техните близки да спазват вече обичайните мерки за защита – дистанция, правилно носене на маски, дезинфекция.

Първата лекция ще изнесе заместник-началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ по учебната и научна част – полковник доц. д-р Димитър Ташков.

Заповядайте!


* Студентите и техните близки могат да влязат в района с личните си автомобили, като ги паркират зад Спортната зала – съгласно указанията, които ще получат на портала, но и като следват стрелките след него.

** През учебната 2021-2022 година ще се обучават студенти в 2 бакалавърски специалности от професионално направление „Национална сигурност“, както и по 14 магистърски специалности в професионални направления „Национална сигурност“ и „Психология“.

*** Броят на първокурсниците надмина 600, което е нов и пореден рекорд за Военна академия „Г. С. Раковски“!