Военна академия “Г. С. Раковски” откри новата учебна 2022-2023 година

На 1 септември във Военна академия „Г. С. Раковски” беше открита новата учебна 2022-2023 година за слушатели. На официалната церемония по откриването присъстваха министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Ритуалът по откриването на учебната година започна в 10.00 ч. на строевия плац на Военната академия, където, след приемане на тържествения строй от представителните блокове на Академията от началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов, свещенослужители от Българската православна църква отслужиха Тържествен водосвет за здраве и благоденствие.

Тържественият ритуал продължи в зала „Тържествена”. В приветственото слово началникът на Академията генерал-майор Тодор Дочев се обърна към присъстващите: „За мен е изключителна чест и удоволствие да ви приветствам с добре дошли в първото висше военно училище в нашата страна, което по традиция първо открива Новата учебна 2022/2023 година не само във военнообразователната система, но и в цялата система на висшето образование в България.“ Той говори за значението на военното образование в усвояването на новите отбранителни технологии и подготовката на човешкия фактор за въоръжен конфликт, както и за перспективите за развитие на военнообразователната система в контекста на настоящите реалности в средата за сигурност. Генерал-майор Дочев завърши словото си с думите: „Уважаеми слушатели, вие спечелихте правото да бъдете обучаеми във Военна академия, отговаряйки на високите изисквания, които наред със солидните знания по тактическа подготовка, вие покрихте изискванията за владеене на английски език на работно ниво (2-2-2-2). Обучението няма да бъде лесно, ще се изправите пред  различни предизвикателства, с които трябва да се справите. Всички умения, които ще придобиете тук, отговарят на най-високите изисквания на Организацията на Северноатлантическия договор и превръщат Българската армия в ценен партньор, съюзник, който допринася за общата сигурност и реализиране на геополитическите цели на Алианса. През тази учебна година с вас ще бъдат и вашите преподаватели  и инструктори, които са едни от най-добрите в сферата на сигурността и отбраната. Пожелавам на всички вас, слушатели, преподаватели, изследователи и служители в Академията през новата учебна 2022/2023 година да бъдете здрави, да имате силата и волята за нови, по-високи постижения и за утвърждаване на авторитета на Военна академия „Георги Стойков Раковски”!“.

От името на Президента на Република България и Върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев приветствие поднесе полковник о.з. Илия Милушев – съветник на Президента по военна сигурност.

По традиция пред слушателите бяха изнесени лекции на министъра на отбраната Димитър Стоянов и началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

„Надявам се заедно с военното ръководство на Министерството на отбраната в този кратък срок от няколко месеца, който имаме, да дадем импулс на модернизацията на Българската армия“. С тези думи министърът на отбраната Димитър Стоянов приветства обучаемите и преподавателите във Военната академия „Г. С. Раковски“ на тържествената церемония по откриването на учебната година. Той им пожела успех в усвояването на знания във военната Алма Матер. „Не забравяйте, че вие сте бъдещите лидери, вие сте бъдещите командири. От вас ще зависи дали процесът на модернизация ще продължи или ще бъде стопиран. Вие сте бъдещето на Българската армия, във Вас са нашите надежди“, подчерта министър Стоянов.

         Заместник-министърът на отбраната Теодора Генчовска поздрави командно-преподавателския състав и обучаемите. От името на министъра тя изнесе първата академична лекция за учебната 2022/2023 година на тема „Предизвикателства пред процеса на модернизация на въоръжените сили“. В нея бе поставен акцент върху четири приоритетни области: адекватно ресурсно осигуряване; развиване и подобряване на проектите, свързани с превъоръжаването, изграждането на командири с модерно мислене и на стратегически лидери с ясна визия и актуализиране на част от националните стратегически документи.

„Днес сме свидетели на драстични промени в средата на сигурност в регионален и световен мащаб. Хибридните и кибер заплахи, тероризмът, надпреварата за ресурси и икономическа доминация, пандемиите и климатичните промени са само част от предизвикателствата, пред които сме изправени. Допълнителен значим фактор са настоящите военни действия на Руската федерация недалеч от нас“, подчерта началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов в своята лекция за откриването на учебната година. Темата на неговото експозе бе: „Предизвикателства пред Въоръжените сили, свързани с развитието на отбранителните способности, в контекста на новата стратегическа концепция и решенията от срещата на върха в Мадрид“. Адмирал Ефтимов посочи, че доскорошните парадигми по отношение на възпирането и отбраната вече не могат успешно да постигнат стратегическите си цели. Поради тази причина решенията от срещата на върха на НАТО през тази година са важен вектор за трансформацията на отбранителния потенциал на Алианса. Началникът на отбраната поясни, че с оглед на съюзните задължения в НАТО и изпълнението на конституционните си задължения, Въоръжените сили на Република България се изправят пред редица предизвикателства за усъвършенстването и придобиването на отбранителни способности. Адмирал Ефтимов бе категоричен, че решенията са в ускорената и целенасочена модернизация и усъвършенстваната подготовка на кадрите в отбраната, с отчитане на съвременните разбирания и новите изисквания за постигането на целите на възпирането и отбраната в колективен и национален аспект. Той подчерта, че Военната академия има важна роля за решаването на предизвикателствата за развитието на Въоръжените сили – както за подпомагане поставянето на научните основи на процеса по тяхната трансформация, така и при изграждането на най-ценния капитал – хората. „Вярвам в потенциала на Военната академия и на нейните слушатели“, заключи адмирал Ефтимов. 

През учебната 2022-2023 година Академията посреща новите слушатели, които ще се обучават, както следва:

– в магистърска специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили” от професионално направление „Военно дело” на факултет „Национална сигурност и отбрана” с продължителност 1 година;

– в магистърска специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво” от професионално направление „Военно дело” на факултет „Командно-щабен”, по шест специализации в редовна форма на обучение с продължителност 1 година и задочна форма на обучение с продължителност 2 години.

Тази година сред обучаемите и в двете специалности има офицери от Република Северна Македония.