Откриване на учебната 2021 – 2022 година за студенти във Военна академия „Г. С. Раковски“

Слово на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов при откриване на учебната година за студенти, с пореден рекорд в броя на първокурсниците!

Първа лекция (част) на заместник-началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ полковник доцент д-р Димитър Ташков пред първокурсниците.