Откриване на учебната 2021 – 2022 година за студенти във Военна академия „Г. С. Раковски“ – 4

Церемонията по откриване на учебната година продължи с връчване пагоните на повишения в звание „полковник“ и длъжност „Началник на отдел „Административен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ подполковник Ивайло Игнатов, и полковник доц. д-р Петко Димов – за доцент в сектор „Център за дистанционно обучение“ на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“.

Първата лекция пред студентите изнесе полковник доц. д-р Димитър Ташков, заместник-началник по учебната и научна част.