Откриване на академичната учебна 2020/2021 година

Военна академия „Г. С. Раковски“ открива академичната учебна 2020/2021 година на 5-ти октомври от 10.00 часа в парка.


Приканваме студентите да се явят в 9.00 часа за сформиране на учебните групи!


На 05.10.2020 г., след приключване на церемонията по откриване на учебната 2020/2021 г., ще бъде проведена среща със студентите от Iви курс специалност „Киберсигурност”, на която ще бъдат дадени допълнителни организационни указания. Същите ще бъдат публикувани допълнително в сайта на Военна академия.