Военна академия „Г. С. Раковски“ е домакин и съорганизатор на обучението за преподаватели по военно обучение за средните училища

Военна академия „Г. С. Раковски“ е домакин и организира обучението и инструктажа на определените военнослужещи и цивилни служители за водене на задължителната подготовка на учениците от 9-ти и 10-ти клас на средните училища като еднодневен методически семинар съвместно с Централно военно окръжие (ЦВО) и Военно окръжие I-ва степен – София съгласно заповед на министъра на отбраната.