Другите за нас – Институтът по отбрана и Военна акадмия са водещи партньори в научна програма за 6 млн.лв.

Публикацията четете тук.