От птичи поглед

Казват, че от птичи поглед светът е по-хубав. 

Вижте Военна академия „Г. С. Раковски“ през погледа на нашите „птици“.

от птичи поглед