„Оперативен авиационен английски език”

 1. Цел на курса:

Офицери от Въоръжените сили на Република България да се подготвят за изпълнение на функционалните си задължения като пилоти и ръководители на въздушното движение в мисии и операции на ООН.

 1. Съдържание на курса:

Курсът има теоретико-практическа насоченост в следните направления: терминология, свързана с конструкцията на самолета и метеорологичните явления; основна фразеология за радио-комуникация използвана, при провеждане на полети при визуални и приборни метеорологични условия.

 1. Категория обучаеми: офицери от ВВС.
 2. Изисквания към обучаемите:
 • Ниво на достъп до класифицирана информация: не се изисква.
 • Образователен ценз и квалификация:
  • образователно-квалификационна степен: не по-ниска от “Бакалавър”.
  • квалификация: офицер от ВВС.
 • Ниво на владеене на английски език: минимум 60 точки на тест ALCPT или повече от 1+-1+-1+-1+ съгласно STANAG 6001.
 • Компютърни умения: ползване на MS Office, мултимедийни системи и интернет.
 1. Брой на обучаемите в курса:
 • минимален брой обучаеми – 8;
 • максимален брой обучаеми – 12.
 1. Продължителност на курса: 4 учебни седмици по 6 учебни занятия на ден.