Решение на ръководството на Военна академия „Г. С. Раковски“ за провеждане на обучението

Уважаеми студенти и слушатели, преподаватели и администратори на Военна академия „Г. С. Раковски“,

След като обсъди епидемиологичната обстановка при нас и в страната и с внимание към идеите Ви, изказани както по време на срещата на ректора със студентите, така и получени по различни офлайн и онлайн пътища, ръководството на Военна академия „Г. С. Раковски“ реши:

  • Запазва присъственото обучение за всички – до неделя, 25-ти октомври;
  • От понеделник, 26-ти, всички студенти преминават към обучение онлайн;
  • Слушателите-военнослужещи продължават обучението си присъствено!

Напомняме на всеки строго да спазва:

  • Физическо разстояние от поне 1,5 метра до другите;
  • Да носи маска с добре покрити нос и уста;
  • Да поддържа висока лична и групова хигиена;
  • Да проветрява често помещенията;
  • Да използва дезинфектанти;
  • Да следи с повишено внимание себе си и своите близки, приятели и колеги за симптоми от заразяване с коронавирус.