Онлайн обучение по английски, френски и руски

Всички планирани езикови курсове в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ се провеждат онлайн. На всички зачислени в такива курсове се създават служебни акаунти в платформата „Microsoft Teams“ и с тези акаунти получават достъп до учебните материали и преподавателите от катедра „Езикова подготовка“, които провеждат уроците. При удължаване на противоепидемичните мерки имаме готовност да продължим този начин на обучение.

Моля всички, които със заповед на постоянният секретар на отбраната са зачислени в курсове в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ да изпратят телефон за връзка и имейл на адрес stanag@rndc.bg преди започването на курса, за да ви бъде активиран акаунта и да бъдете зачислени в курса. На посочения от тях адрес ще получат указания за начина на работа с платформата и как да активират своя акаунт. Занятията се провеждат всеки работен ден съгласно утвърденото от началника на Академията разпределение на времето и разписанието на занятията.

Към момента планираните тестове ALCPT и изпитите по STANAG – 6001 се провеждат съгласно утвърдения график.

При тяхното провеждане се спазват всички мерки за недопускане на разпространение на заразата от корона вирус. Допълнителна информация и персонален график за явяване можете да намерите на специализираната страница https://stanag.rndc.bg/

За допълнителна информация и при възникнали въпроси свързани с езиковото обучение и изпитите по STANAG 6001, можете да ни потърсите на телефон 02 92/26 587 или да ни пишете на адрес stanag@rndc.bg