Във Военна академия „Г. С. Раковски“ завърши курс „Отбранително-мобилизационна подготовка“

В тържествена обстановка полковник професор доктор Георги Димов – декан на факултет „Национална сигурност и отбрана” и д-р Иван Карабашев – началник на отдел „Отбранително мобилизационна подготовка и военновременен план“ – МО,   връчиха удостоверенията на специализантите от курс „Отбранително-мобилизационна подготовка” с водеща катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране”.

В интензивния двуседмичен курс се обучаваха експерти и специалисти в областта на отбранително-мобилизационната подготовка от централната и териториалната администрация. В курса участваха представители на Народното събрание, Министерството на вътрешните работи, Министерството на енергетиката, Министерството на транспорта, Държавна агенция „Национална сигурност”, Държавна агенция „Технически операции“, Прокуратурата на Република България, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, Агенцията за ядрено регулиране, Българската национална телевизия, областната администрация на Област Добрич и Община Крушаре.

По време на обучението специализантите бяха запознати с принципите, нормативната основа и подходите за работа в областта на отбранително-мобилизационната подготовка на страната, както и с участието на централната и териториалната администрация, агенциите, дружествата и учрежденията в отбраната на страната.