Осигуряване на невъоръжена физическа, мобилна охрана и контрол на пропускателния режим в имот-публична държавна собственост в управление на Военна академия „Г. С. Раковски” – обект на адрес бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82, гр. София

Наименование Описание
Номер 00063-2019-0006
Дата на публикуване 09.12.2019 г.
Наименование Осигуряване на невъоръжена физическа, мобилна охрана и контрол на пропускателния режим в имот-публична държавна собственост в управление на Военна академия „Г. С. Раковски” – обект на адрес бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82, гр. София
Вид на процедурата чл. 18, ал.1, т.13, във връзка с чл. 19, ал. 1, и чл. 182, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на оферти 06.01.2020 г., 17:00 часа
Дата и час на отваряне на офертите 08.01.2020 г., 08.30 часа
Място Брифинг зала на Военна академия „Г. С. Раковски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82
Лице за контакт Давид Василев – тел. 02/9226682
Документация Решение
Покана
Образец № 1
Образец № 2 – espd-request.zip
Образец № 3
Образец № 4
Образец № 5
Образец № 6
Образец № 7
Образец № 8
Образец № 9
Образец № 10
Образец № 11
Протокол № 1, публикувано на 14.01.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценовите предложения, публикувано на 22.01.2020 г.
Доклад, публикувано на 03.02.2020 г.
Протокол № 2, публикувано на 03.02.2020 г.
Протокол № 3, публикувано на 03.02.2020 г.
Протокол № 3-1, публикувано на 03.02.2020 г.
Протокол № 3-2, публикувано на 03.02.2020 г.
Протокол № 3-3, публикувано на 03.02.2020 г.
Протокол № 3-4, публикувано на 03.02.2020 г.
Решение за определяне на изпълнител № 6-1, публикувано на 03.02.2020 г.
Договор, публикувано на 11.03.2020 г.
Обявление за възложена поръчка, публикувано на 11.03.2020 г.
Допълнително споразумение № 1, публикувано на 07.01.2021 г.
Обявление за изменение № 1, публикувано на 07.01.2021 г.
Допълнително споразумение № 2, публикувано на 04.04.2022 г.
Обявление за изменение № 2, публикувано на 04.04.2022 г.
Допълнително споразумение № 3 , публикувано на 17.08.2022 г.
Обявление за изменение № 3, публикувано на 17.08.2022 г.
Допълнително споразумение № 4 , публикувано на 09.02.2023 г.
Обявление за изменение № 4, публикувано на 22.02.2023 г.