Осигуряване на невъоръжена физическа, мобилна охрана и контрол на пропускателния режим в имот-публична държавна собственост в управление на Военна академия „Г. С. Раковски“

НаименованиеОписание
Номер00063-2018-0005
Дата на публикуване22.05.2018 г.
НаименованиеОсигуряване на невъоръжена физическа, мобилна охрана и контрол на пропускателния режим в имот-публична държавна собственост в управление на Военна академия „Г. С. Раковски“ – обекти на адрес бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82, гр. София и обект на адрес бул. „Асен Йорданов“ № 1 спортен комплекс „Червено знаме“, гр. София, недвижим имот – ниско тяло от 3 (трети) до 9 (девети) етаж в сграда № 6
Вид на процедуратачл. 18, ал.1, т.13, във връзка с чл. 19, ал. 1, и чл. 182, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на оферти11.06.2018 г., 17:00 часа
Дата и час на отваряне на офертите13.06.2018 г., 09.00 часа
МястоБрифинг залата на Военна академия „Г. С. Раковски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82
Лице за контактДавид Василев – тел. +359 29226682
ДокументацияРешение
Документация
Приложение № 1
Приложение № 2 и espd-request.zip
Указания ЕЕДОП
Приложение № 3
Приложение № 4
Приложение № 5
Приложение № 6
Приложение № 7
Приложение № 8
Приложение № 9
Приложение № 10
Договор-проект
Протокол № 1, публикуван на 14.06.2018 г.
Протокол № 1-1, публикуван на 25.06.2018 г.
Протокол № 1-2, публикуван на 25.06.2018 г.
Протокол № 1-3, публикуван на 25.06.2018 г.
Протокол № 1-4, публикуван на 25.06.2018 г.
Протокол № 2, публикуван на 25.06.2018 г.
Доклад, публикуван на 25.06.2018 г.
Решение, публикувано на 25.06.2018 г.
Договор
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Обявление за възложена поръчка
Допълнително споразумение, публикувано на 13.02.2019 г.
Обявление за приключване на договора, публикувано на 18.09.2020 г.
Изтеглете документацията