Осигуряване на невъоръжена физическа, мобилна охрана и контрол на пропускателния режим в имот-публична държавна собственост в управление на Военна академия „Г. С. Раковски”

НаименованиеОписание
Номер00063-2018-0003
Дата на публикуване30.03.2018 г.
НаименованиеОсигуряване на невъоръжена физическа, мобилна охрана и контрол на пропускателния режим в имот-публична държавна собственост в управление на Военна академия „Г. С. Раковски” – обекти на адрес бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82, гр. София и обект на адрес бул. „Асен Йорданов“ № 1 спортен комплекс „Червено знаме“, гр. София, недвижим имот – ниско тяло от 3 (трети) до 9 (девети) етаж в сграда № 6
Вид на процедуратачл. 18, ал.1, т.13, във връзка с чл. 19, ал. 1, и чл. 182, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на оферти17.04.2018 г., 17:00 часа
Дата и час на отваряне на офертите19.04.2018 г., 11.00 часа
МястоБрифинг залата на Военна академия „Г. С. Раковски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82
Лице за контактДавид Василев – тел. +359 29226682
ДокументацияРешение
Документация
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4
Приложение № 5
Приложение № 6
Приложение № 7
Приложение № 8
Приложение № 9
Приложение № 10
Приложение № 11
Приложение № 12
Приложение № 13
Приложение № 14
Приложение № 15
Приложение № 16
Решение – публикувано на 05.04.2018 г.
Обявление за възложена поръчка
Изтеглете документацията