Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана, охрана със СОТ и пропускателна дейност в имот – публична държавна собственост, в управление на военна академия „Г. С. Раковски”

НаименованиеСтойност
Номер5
Дата на публикуване20.10.2016
НаименованиеОсигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана, охрана със СОТ и пропускателна дейност в имот – публична държавна собственост, в управление на военна академия „Г. С. Раковски”
Вид на процедуратапо реда на чл.20, ал.2, т.2 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на оферти18.11.2016 14:30
Лице за контактГеорги Аврамов– тел. 02/9226591; Григории Григоров – тел. 02/9226517
ДокументацияРешение 1
Обявление
Документация
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Протокол 1
Протокол 2
Доклад 1
Решение 2
Протокол 3
Доклад 2
Решение 3
Изтеглете документацията