Оградата на Военна академия „Г. С. Раковски“ е в процес на възстановяване

В отговор на питанията на „загрижени граждани“, „вярващи“ и „родолюбци“ показваме, че оградата на Военна академия „Г. С. Раковски“ е в процес на възстановяване, засадени са дръвчета в парка и в двора на Академията.