Строително-монтажни и ремонтни работи на част от оградата на ВА „Г. С. Раковски” към улица „Хан Омуртаг“ и ул. „Мизия“

НаименованиеОписание
Номер00063-2018-0011
Дата на публикуване20.09.2018 г.
НаименованиеСтроително-монтажни и ремонтни работи на част от оградата на ВА „Г. С. Раковски” към улица „Хан Омуртаг“ и ул. „Мизия“
Вид на процедуратаПроцедура на договаряне без предварително обявление на основание чл. 79 ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на оферти27.09.2018 г., 17:00 часа
Дата и час на отваряне на офертите28.09.2018 г., 08.30 часа
МястоБрифинг зала на Военна академия „Г. С. Раковски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82
Лице за контактДавид Василев – тел. +359 29226682
ДокументацияРешение
Покана
Образец № 1
Образец № 2 еЕЕДОП
Образец № 3
Образец № 4
Образец № 5
Образец № 6
Образец № 7
Образец № 8
Образец № 9
Договор-проект
Съобщение, публикувано на 01.10.2018 г.
Протокол № 1, публикувано на 12.10.2018 г.
Протокол № 1-1, публикувано на 12.10.2018 г.
Протокол № 1-2, публикувано на 12.10.2018 г.
Протокол № 1-3, публикувано на 12.10.2018 г.
Протокол № 2, публикувано на 12.10.2018 г.
Протокол № 2-1, публикувано на 12.10.2018 г.
Доклад, публикувано на 12.10.2018 г.
Решение, публикувано на 12.10.2018 г.
Договор, публикувано на 30.11.2018 г.
Приложение 1, публикувано на 30.11.2018 г.
Приложение 2, публикувано на 30.11.2018 г.
Приложение 3, публикувано на 30.11.2018 г.
Приложение 4, публикувано на 30.11.2018 г.
Обявление за възложена поръчка, публикувано на 30.11.2018 г.
Допълнително споразумение към договор, публикувано на 18.02.2019 г.
Обявление за приключена поръчка, публикувано на 08.03.2019 г.
Изтеглете документацията