Публична защита на Огнян Стоичков Янакиев

Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на използването на специални разузнавателни средства за защита на националната сигурност“, по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“, разработен от Огнян Стоичков Янакиев.
Председател на научното жури: доцент доктор Елислав Георгиев Иванов
Дата: 22.06.2022 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 14:00 часа

Автореферат на Огнян Стоичков Янакиев

Рецензии:
доцент доктор Георги Григоров Гоцев
професор доктор Веселин Бориславов Вучков

Становища:
професор д.н. Николай Стефанов Радулов
доцент доктор Екатерина Салкова Гетова
доцент доктор Елислав Георгиев Иванов

Дата: 20.05.2022 г.
гр. София