Доставка и монтаж на офис-обзавеждане и мебели за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“

Наименование Описание
Номер 00063-2020-0001
Дата на публикуване 01.04.2020 г.
Наименование Доставка и монтаж на офис-обзавеждане и мебели за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“
Вид на процедурата По реда на чл.18, ал.1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на оферти 14.05.2020 г., 17:00 часа
Дата и час на отваряне на офертите 18.05.2020 г., 09:00 часа
Място Брифинг зала на Военна академия „Г. С. Раковски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82
Лице за контакт Давид Василев – тел. +359 29226682
Документация Решение
Обявление
Документация
Образец № 1
Образец № 2 – espd-request.zip
Образец № 3
Образец № 4
Образец № 5
Образец № 6
Образец № 7
Образец № 8
Образец № 9
Приложение № 1 към договор
Приложение № 3 към договор
Приложение № 4 към договор
Приложение № 5 към договор
Съобщение до всички заинтересовани лица, публикувано на 07.04.2020 г.
Съобщение до всички заинтересовани лица, публикувано на 16.04.2020 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение, публикувано на 21.04.2020 г.
Образец № 5(1), публикувано на 21.04.2020 г.
Протокол № 1, публикувано на 20.05.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 01.06.2020 г.
Протокол № 2, публикувано на 05.06.2020 г.
Протокол № 3, публикувано на 05.06.2020 г.
Решение за избор на изпълнител, публикувано на 05.06.2020 г.
Обявление за възложена поръчка, публикувано на 01.07.2020 г.
Договор, публикувано на 01.07.2020 г.
Приложение № 1, публикувано на 01.07.2020 г.
Приложение № 2, публикувано на 01.07.2020 г.
Приложение № 3, публикувано на 01.07.2020 г.
Приложение № 4, публикувано на 01.07.2020 г.
Приложение № 5, публикувано на 01.07.2020 г.
Допълнително споразумение, публикувано на 11.08.2020 г.
КСС, публикувано на 11.08.2020 г.
Обявление за приключен договор, публикувано на 27.08.2020 г.