Обучението във Военна академия „Г. С. Раковски“

Уважаеми кандидат-студенти на Военна академия „Г. С. Раковски“,
Във връзка със съобщения в медиите, отнасящи се до повишаване на таксите за обучение във висшите училища, бихме желали да Ви уведомим, че:

  1. Таксите във Военна академия „Г. С. Раковски“ през учебната’ 2020/2021 остават същите, каквито са били през миналата година. Нещо повече: след първия семестър можете да запишете втора магистърска програма – срещу 50% от цената за първата година на обучение!
  2. Като наши студенти, през учебната’ 2020/2021 ще получите повече и обновени материали, видеозаписи на лекции, близък контакт с нашите вдъхновени преподаватели и повишена готовност за преминаване изцяло към онлайн-обучение (ако пак се наложи)!
  3. Ще се възползвате от 43 обновени и оборудвани учебни зали повече от сега, 2 нови тенис корта, а започна и процедурата за изграждане на общежитие за Вас!