Обучение и инструктаж на военнослужещи и цивилни служители за задължителната подготовка на учениците

Обучение и инструктаж на назначените военнослужещи и цивилни служители за провеждане на задължителна подготовка на учениците от 9-ти и 10-ти клас в средните училища през учебната 2020/2021 година се проведе в зала „Тържествена“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.