ВР1004/Общежитие – Реконструкция на съществуваща сграда за изграждане на общежитие във Военна академия „Г. С. Раковски“

Наименование Описание
Номер 00063-2019-0004
Дата на публикуване 03.10.2019 г.
Наименование Събаряне на опасни сгради във ВР 1004 – №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 31 в района на Военна академия „Г. С. Раковски”
Вид на процедурата чл.18, ал.1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на оферти 29.10.2019 г., 17:00 часа
Дата и час на отваряне на офертите 31.10.2019 г., 08:15 часа
Място Брифинг зала на Военна академия „Г. С. Раковски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82
Лице за контакт Давид Василев – тел. 02/9226682
Документация Решение
Обявление
Документация
Образец № 1(1)
Образец № 1(2)
Образец № 2(1) – espd-request(1).zip
Образец № 2(2) – espd-request(2).zip
Образец № 3(1)
Образец № 3(2)
Образец № 4(1)
Образец № 4(2)
Образец № 5(1)
Образец № 5(2)
Образец № 6(1)
Образец № 7(1)
Образец № 7(2)
Образец № 8(1)
Образец № 8(2)
Образец №9(1)
Образец №9(2)
Образец № 10(1)
Образец № 10(2)
Образец № 11
Проект на общежитие
Решение за одобряване на обявление за изменение, публикувано на 14.10.2019 г.
Документация – променена с решение за одобряване на обявление за изменение № 4-1/14.10.2019 г., публикувана на 14.10.2019 г.
Решение за прекратяване, публикувано на 17.10.2019 г.
Обявление за възложена поръчка, публикувано на 30.10.2019 г.