ВР1004/Общежитие – Реконструкция на съществуваща сграда за изграждане на общежитие във Военна академия „Г. С. Раковски“

Наименование Описание
Номер 00063-2019-0004
Дата на публикуване 03.10.2019 г.
Наименование ВР1004/Общежитие – Реконструкция на съществуваща сграда за изграждане на общежитие във Военна академия „Г. С. Раковски“
Вид на процедурата чл.18, ал.1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на оферти 29.10.2019 г., 17:00 часа
Дата и час на отваряне на офертите 31.10.2019 г., 08:15 часа
Място Брифинг зала на Военна академия „Г. С. Раковски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82
Лице за контакт Давид Василев – тел. 02/9226682
Документация Решение
Обявление
Документация
Образец № 1(1)
Образец № 1(2)
Образец № 2(1) – espd-request(1).zip
Образец № 2(2) – espd-request(2).zip
Образец № 3(1)
Образец № 3(2)
Образец № 4(1)
Образец № 4(2)
Образец № 5(1)
Образец № 5(2)
Образец № 6(1)
Образец № 7(1)
Образец № 7(2)
Образец № 8(1)
Образец № 8(2)
Образец №9(1)
Образец №9(2)
Образец № 10(1)
Образец № 10(2)
Образец № 11
Проект на общежитие
Решение за одобряване на обявление за изменение, публикувано на 14.10.2019 г.
Документация – променена с решение за одобряване на обявление за изменение № 4-1/14.10.2019 г., публикувана на 14.10.2019 г.
Решение за прекратяване, публикувано на 17.10.2019 г.
Обявление за възложена поръчка, публикувано на 30.10.2019 г.