ВР1004/Общежитие – Реконструкция на съществуваща сграда за изграждане на общежитие във Военна академия „Г. С. Раковски“

Наименование Описание
Номер 00063-2019-0007
Дата на публикуване 12.12.2019 г.
Наименование ВР1004/Общежитие – Реконструкция на съществуваща сграда за изграждане на общежитие във Военна академия „Г. С. Раковски“
Вид на процедурата чл.18, ал.1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на оферти 03.01.2020 г., 14:30 часа
Дата и час на отваряне на офертите 08.01.2020 г., 08.15 часа
Място Брифинг зала на Военна академия „Г. С. Раковски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82
Лице за контакт Давид Василев – тел. 02/9226682
Документация Решение
Обявление
Документация
Образец № 1 (1)
Образец № 1 (2)
Образец № 2 (1) – espd-request(1).zip
Образец № 2 (2) – espd-request(2).zip
Образец № 3 (1)
Образец № 3 (2)
Образец № 4 (1)
Образец № 4 (2)
Образец № 5 (1)
Образец № 5 (2)
Образец № 6 (1)
Образец № 7 (1)
Образец № 7 (2)
Образец № 8 (1)
Образец № 8 (2)
Образец № 9 (1)
Образец № 9 (2)
Образец № 10
Проект на общежитие
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 5-1, публикувано на 16.12.2019 г.
Образец № 6 (1), публикувано на 16.12.2019 г.
Протокол № 1, публикувано на 24.01.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 27.02.2020 г.
Протокол № 2, публикувано на 09.03.2020 г.
Протокол № 3, публикувано на 09.03.2020 г.
Решение за определяне на изпълнител № 5-2, публикувано на 09.03.2020 г.
Решение за изменение, публикувано на 02.04.2020 г.
Обявление за възложена поръчка, публикувано на 03.06.2020 г.
Договор по обособена позиция № 1, публикувано на 03.06.2020 г.
Декларация за конфиденциалност, публикувано на 03.06.2020 г.
Техническа спецификация по обособена позиция № 1, публикувано на 03.06.2020 г.
Техническо предложение по обособена позиция № 1, публикувано на 03.06.2020 г.
Ценово предложение по обособена позиция № 1, публикувано на 03.06.2020 г.
КСС по обособена позиция № 1, публикувано на 03.06.2020 г.
Договор по обособена позиция № 2, публикувано на 03.06.2020 г.
Техническа спецификация по обособена позиция № 2, публикувано на 03.06.2020 г.
Техническо предложение по обособена позиция № 2, публикувано на 03.06.2020 г.
Ценово предложение по обособена позиция № 2, публикувано на 03.06.2020 г.
Допълнително споразумение 1, публикувано на 16.06.2021 г.
Обявление за изменение на договор, публикувано на 16.06.2021 г.
Обявление за приключване на договор, публикувано на 16.11.2022 г.