Общо събрание на Националното представителство на студентските съвети

На 02.12.2023г. се проведе Общо събрание на Националното представителство на студентските съвети (НПСС), с домакин Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) гр. София.

Представители от Военна академия бяха: председателят на Съвета на слушателите, студентите и докторантите във Военна академия „Г. С. Раковски“ – Денислав Иванов, заместник-председателят Ивайло Кръстев и майор Димитър Йончев, член на Съвета.

На събранието беше представен доклад от председателя на НПСС г-н Даниел Парушев за периода октомври – ноември 2023 г. Бе представен и доклад от председателя на Постоянната комисия по международна дейност и сътрудничество, за участие на представители от НПСС в Общо събрание на European Students’ Union (ESU).

Бяха споделени идеите за бъдещи проекти, събитието Студент на годината и следващите Общи събрания на НПСС до края на мандата на ръководството през месец февруари 2024 г.

Обучаеми, които не са били делегати на събрания на ESU, бяха поканени да вземат участие в следващи събития, които ще се проведат в Кьолн, Германия през март 2024 г. и в Женева, Швейцария през май 2024 г.

След закриване на заседанието делегацията се отправи към Министерство на външните работи, където имаше Ден на отворените врати. Присъстваха представители от всички дирекции към МВнР, а също така и Дипломатическия институт към МВнР.

Председателят на Съвета на слушателите, студентите и докторантите проведе разговори с Дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“, които бяха много полезни за студентската общност на Военна академия, тъй като се пое ангажимент да се приемат на стаж студенти от Военна академия. Студентите могат да проведат своите стажове във всички дирекции и отдели на МВнР, стига да отговарят на предварителните изисквания. Представителите на Дипломатическия институт изтъкнаха добрите отношения, които имат с Военна академия и също поеха ангажимент да приемат студенти на стаж.