Общо събрание на Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе в зала „Тържествена“ днес

Приеха се изменения и допълнения в Правилника за устройството и дейността на Военна академия „Г. С. Раковски“.

Проведоха се избори за попълване съставите на Академичния съвет и Контролния съвет на Военна академия „Г. С. Раковски“.