Проведе се Общо събрание на Военна академия „Г.С.Раковски“

На 20-ти октомври в Аула „Раковски“ се проведе Общото събрание на Военна академия „Г.С.Раковски“. На него се попълни състава с нови членове, след като бяха освободени няколко предишни!

На всички тях желаем успех в общата ни работа!