Общо събрание за състоянието на Военна академия „Г. С. Раковски“ през учебната 2020-2021 година

Общо събрание за приемане на доклада на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов за състоянието на Военна академия през учебната 2020-2021 година се проведе днес.