Общо събрание на Военна академия „Г. С. Раковски“

Общо събрание на Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе в зала „Тържествена“ днес.

Освободени бяха членове на Академичния съвет на Военна академия „Г. С. Раковски“.

Проведени бяха избори за попълване състава на Академичния съвет на Военна академия „Г. С. Раковски“.