Положителните промени в любимото ни висше училище!

Уважаеми колеги, възпитаници и приятели на #ВоеннаАкадемия,

Днес представяме поредния значим проект:

В етап на изпълнение е „Реконструкция на съществуваща сграда за изграждане на общежитие във ВА „Г. С. Раковски“.

С изграждането на дългоочакваното общежитие ще бъдат задоволени жилищните потребности на обучаемите (слушатели и студенти) във Военна академия „Г. С. Раковски“.

Вижте видео „Изграждане на общежитие във ВА „Г. С. Раковски“.