Очаква се общежитието на Военна академия „Г. С. Раковски“ да приеме първите си наематели през 2022 г.

На 5-ти декември 1975 г. в София е открит новопостроеният Студентски град. На неговата територия са разположени общежития и шест висши училища.

Според официална справка, преди пандемията те разполагаха с над 32 000 легла. Преди 2 години Военна академия „Г. С. Раковски“ проектира и вече построи собствено общежитие за 150 слушатели и студенти. Очаква се да приеме първите си наематели през 2022 г.

Студентски град през 80-те години