Новото общежитие на Военна академия „Г. С. Раковски“ придобива желаната форма и вид

Изграждането на новото общежитие* ще даде възможност за настаняване в София на около 150 студенти от по-отдалечени точки на Родината през новата учебна година.

Запазихме дърветата, които скоро ще се разлистят, а по клоните им ще запеят птички!

* Общежитие в района на Академията липсва от 20 години