Новото общежитие на Военна академия „Г. С. Раковски“

Новото общежитие* на Военна академия „Г. С. Раковски“ придобива желаната форма и вид**.

Изграждането му ще даде възможност за настаняване в София на около 150 студенти от по-отдалечени точки на Родината през новата учебна година.


*Общежитие в района на Академията липсва от 20 години.
** Снимката е от днес, от ул. „Черковна“.