Новото общежитие на Военна академия „Г. С. Раковски“

Новото общежитие* на Военна академия „Г. С. Раковски“ постепенно придобива желаната форма и вид.

Изграждането му ще даде възможност** за настаняване в София на около 150 студенти и слушатели от по-отдалечени точки на Родината през новата учебна година!


* Общежитие в района на Академията липсва от 20 години.

** Възможност за спортуване на новите ни тенис кортове (отпред) и в обновената ни спортна зала (отдясно).