Обръщение на министъра на отбраната към личния състав на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Уважаеми слушатели, преподаватели и служители на Военна академия „Г. С. Раковски“!

На Вашето внимание предоставяме:

Обръщение на министъра на отбраната към личния състав на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.