Фотоизложба „Раковски и неговото време“ Националният военноисторически музей (НВИМ)

С фотоизложбата „Раковски и неговото време“ Националният военноисторически музей (НВИМ) се включва в тържественото отбелязване на 200 – годишнината от рождението на патриарха на българското националноосвободително движение!

Изложбата проследява живота и делото на големия стратег, като преминава през основните етапи на израстването му като идеолог на българската свобода – църковна, политическа и културна

Фокусът е поставен върху дейността на Раковски като строител на първообраза на въоръжените сили на България и като теоретик и вдъхновител на националноосвободителното движение.

За създаването на цялостна представа за неговата личност е поставен акцент и върху неговата публицистична и книжовна дейност

Чрез включването на изображения на вещи на Раковски, архивни материали и снимки, свързани с него и неговите съратници и съвременници, изложбата създава пълнокръвна картина на неговия живот и интерпретира значението на делото му както за неговите съвременници, така и за поколенията напред

Изложбата е представена от 12-ти април във Военна академия „Г. С. Раковски“, където беше част от официалната програма на международната научна конференция „Георги Стойков Раковски – 200 години безсмъртие“, и може да бъде разгледана там до края на месец април!

Споделяме репродукциите от фотоизложбата за всички Вас, които нямате възможност да я посетите и разгледате!

С благодарност към Национален военноисторически музей!